Thomas Thorild (1759 - 1808) är en av de mest omstridda gestalterna i den svenska litteraturhistorien, en förebild för kulturradikaler och litterära ensamvargar. I dikter, filosofiska uppsatser, kritiska pamfletter och dagboksfragment ville han sätta ögat i världens medelpunkt och se vad ingen annan hade sett, helheten. Samtidigt uppenbarar han det gränslösa värdet hos det enklaste levda ögonblick. Hans språk, en gång ansett som svårt och ohövligt, strålar ännu av hälsa.

Thomas Thorild Sällskapet bildades den 19 november 2007 i Hällevadsholm. Syftet med sällskapet är att hedra författaren och lyfta fram hans verk och idéer.

Här kan du ansöka om medlemskap! Läsa mer om Thomas Thorild och Sällskapet! Se vad som är på gång och läsa det senaste nyhetsbreven!

På gång:

 

 

Mail:
info@thomasthorild.se

Adress:
Thomas Thorild Sällskapet
Källvägen 3
472 31 Svanesund