Thomas Thorild
verk i urval
 

Straff-sången eller nyaste försök til orimad vers. Strengnes 1784

Inbildningens nöjen: prosaisk ode. Stockholm 1784

Passionerna. Skaldstycke. Stockholm 1785

En ciritik öfver critiker. Med utkast till en lagstiftning i snillets verld. Stockholm1791

Svar på luntan emot lag och rätt i vitterheten: eller A B C i vett och heder. Stockholm 1792

Om efterhärmning. Ett fragment af den höga critiken. Til upplysning för alle de läsare, som icke vilja bedragas. Stockholm 1792

Om det allmänna förståndets frihet. Till konungen och folket, 1786. Stockholm 1792

Mildheten. Stockholm 1792

Det enda nödvändiga för et rikes financer, eller Principen i det stora ämne, hvaröfver man nu tvistar, satt i den klaraste dag, genom Englands öde. Stockholm 1792.

Om upplysningens principer : Eller Critik på en viss berömd afhandling i detta stora ämne. Stockholm 1793

Om qvinookönets naturliga höghet. Kiöbenhavn 1793.

Rätt, eller Alla samhällens eviga lag.  Stockholm 1794.

Harmonien, eller allmän plan för en uplyst och ägta kärleksförklaring. Stockholm 1794

Handbok för omtänksama hushåll i diäten, eller i hvad som rörer helsans vård för både föräldrar och barn. I anledning af de berömdaste mäns tankar och med pröfning enligt erfarenheten.  Lund 1795.

Maximum seu archimetria. 1799.

 

Samlade skrifter. Stockholm 1933-44

Att följa ögonblicken: texter i urval / under redaktion av och med inledning av Horace Engdahl. Stockholm 2000

Svensk Sturm und Drang: Thomas Thorild – Bengt Lidner / i urval och med inledning av Stellan Arvidson. Stockholm 1957

Utopier, dikter, prosadikter / urval, inledning och kommentarer av Viveka Heyman. Stockholm 1967

 

Läsa om Thorild

Arvidson, Stellan: Thorild: studier i hans ungdomsdiktning. Lund 1931

                            Thorild. 1, Passionernas diktare. Stockholm 1989

                            Thorild. 2, Harmens diktare. Stockholm 1993

Atterbom, Per Daniel Amadeus: Svenska siare och skalder. Uppsala 1841

Fåhraeus, Klas: Thomas Thorild: en lefnadsteckning. Stockholm 1888

Gohlisch. Dietmar: Thomas Thorild i Greifswald: en svensk författare vid ett tyskt universitet. Gdansk 1996

Karitz, Anders: Tankelinjer hos Thorild: ungdomsårens filosofi. Lund 1913

Nilsson, Albert: Thomas Thorild: en studie över hans livsåskådning. Stockholm 1915

 

Avsnitt i:

Bygden kring älvarna. Kungälv under 1000 år / huvudred. Bengt G. Söderberg. Stockholm 1959

Forser, Tomas: Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik. Gråbo 2002

Hansson, Gunnar D: Lyckans berså. Göteborg 2008
Lamm, Martin: Upplysningstidens romantik. Stockholm 1918-20

Svanberg, Victor: Romantikens samhälle. Stockholm 1980

                              Medelklassrealism. Stockholm 1980

 

Översiktsverk:

Schück, Henrik och Karl Warburg: Illustrerad svensk litteraturhistoria. D. 4, Gustavianska tiden. Stockholm 1985

Den svenska litteraturen. 2, Upplysning och romantik: 1718-1830 / red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc. Stockholm 1988

Sveriges litteratur. D.5, Sengustaviansk klassicism och begynnande romantik / utgiven av. E. N. Tigerstedt och Carl Ivar Ståhle. Stockholm 1962

Kenneth Gustafson, Thomas Thorild, skalden – rebellen. Utkom 2010.

Talekonst och passion, Skalden och filosofen Thomas Thorild – en antologi. Redaktör Kenneth Gustafson. Utkom 2013, utgiven med stöd av Svenska Akademien och Kungliga Hvitfeldtska stiftelsen.

Kenneth Gustafson, Det gift som Konungar dricka. Roman om Thorild och Kellgren, Utkom 2015.
 

Artiklar:
Fischer, Otto: Att sjunga Passionerna. Medium och performativitet hos Thomas Thorild, Tidskrift för litteraturvetenskap 2, 2008, s. 68-80.