Länkar

De litterära sällskapens samarbetsnämnd

Litterära sällskap med västgötanknytning
Emile Flygare-Carlén sällskapet
Birger Sjöberg sällskapet
Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner

Bibliotek
Kungliga Biblioteket
Göteborgs Universitetsbibliotek
Göteborgs Stadsbibliotek
Regionbibliotek Västra Götaland

Svenska Akademien
Thomas Thorild: Att följa ögonblicken. Texter i urval (PDF, förord: Horace Engdahl)

Övrigt
Nätverket för skönlitteratur (NÄFS)
DELS (de litterära sällskapens samarbetsnämnd)
Munkedals kommun