Bilderna är från 250-årsfirandet av Thomas Thorilds födelse.
Thomas Thorild sällskapet och Munkedals kommun gästades av representanter från Greifswald i Tyskland och Polen.
 

Gästerna togs emot på Munkedals herrgård
 

Gästerna visades runt i landskapet. Här en bild från Hamburgön
 
Thomas Thorildsplatsen i Hällevadsholm som skapats av konstnär Lukas Arons
 

Thomas Thorildsplatsen i Hällevadsholm invigdes med pompa och ståt
 

Vänskapsband klipptes vid invigningen
 

och salut sköts
 
Föreläsning hölls av Kenneth Gustafson om Thomas Thorild
 
Nya informationstavlor har satts upp både vid minnesstenen i Blåsupp och vid Thorildsplatsen i Hällevadsholm
 

På Thorildplatsens bänkar finns stenböcker som symboler för Thorilds författarskap
 

Citat från Thorilds bok ”En kritik över kritiker”
 

Som avslutning på firandet bjöds gästerna på buffé med underhållning av Martin Bagge
Bilder från åsmötet 27 mars
Kenneth kåserar över dikten Harmen
Birgitta Gedda avtackas för förtjänstfulla år som ordförande
Nyvalde ordföranden Bertil Falck tackar för förtroendet och förklarar årsmötet avslutat
Bilder från bok och biblioteksmässan
Vår monter.
Sällskapet hade tre föreläsningar på De litterära sällskapens scen